Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Petranella / Sanna Eerikäinen
Kalarannantie 16
58700 Sulkava
puh. +358 400 155 148
sanna(at)petranella.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Sanna Eerikäinen
puh. +358 400 155 148
sanna(at)petranella.fi

3. Rekisterin nimi

 Petranellan markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4.  Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella (esim. palvelun ostaja)
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätyt yhteystiedot,  lomakkeissa pyydetty markkinointilupa)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää:

 • rekisterinpitäjän palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen ja toteuttamiseen
 • asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon
 • varausten hoitamiseen
 • laskutukseen
 • suoramarkkinointiin

Petranella käsittelee henkilötietojasi tekemiesi varausten ja sopimusten:

 • hallinnointiin sekä muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen
 • tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja hallintaan
 • käyttökokemusten kehittämiseksi

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan kerätä, käsitellä ja tallentaa seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotiosoite)
 • Asiakkuuden kieli
 • Tiedot asiakkuustyypistä (yritys, yksityinen)
 • Laskutustiedot
 • Suoramarkkinointilupa ja suoramarkkinointikielto
 • Varaustiedot ja varaushistoria
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, jotka ovat oleellisia palvelun tuottamisen kannalta (mm. allergiat, liikuntarajoitteet)

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sanna(at)petranella.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaan suostumuksella:

 • häneltä itseltään asiakkaan varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista.
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.
 • asiakkaalta itseltään messuilla ja muissa tapahtumissa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle.Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Matkustajatiedot luovutetaan lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.